OPTICKÝ NIVELAČNÝ MERAČ

BOSCH GOLD 26D Opticky nivelačný merač

 

Maximáln merná dĺžka 100 m
Merná jednotka 360 stupňov
Zväčšenie 20x
Hmotnosť 1,7 kg
Presnosť nivelácie 3mm na 30m
 CENA PRENÁJMU  12 EUR / deň