VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ S OHREVOM VODY

VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HDS 550 C Eco KARCHER
 

 

Vysokotlakový čistič s ohrevom

 Príkon  2,5 kW
 Prietok  500 l/h
 Tlak  120 bar
 Hmotnosť  80 kg
 Dĺžka hadice  10 m
 Max. teplota na prítoku (°C)  do 80
 Príslušenstvo  sada trysiek
 Obsah nádoby  16 L
 CENA PRENÁJMU  28 EUR / deň